Usługi zegarmistrzowskie
22 lutego 2020

Co robi zegarmistrz?

Zegarmistrz to zawód rzemieślniczy, który swój początek ma w czasach średniowiecza. W tamtym okresie określało się go jako horologiorum magister. Zegarmistrz po dziś dzień jest rzemieślnikiem, którego […]